אדריכלות היא מוזיקה חצובה באבן

אדריכלות היא מוזיקה חצובה באבן