• מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל
  • מסעדת ג'וצה רמת החייל

מסעדת ג'וצה רמת החייל

340

תל-אביב

2021