CUSTOMADE

תהליך תכנון אישי – פרטי, אשר נועד למימוש רצונו ותשוקתו של הלקוח.

יצירה המותירה "חותם" אישי שלכם על תכנון הפרט.

בתהליך עבודה זה הפרטים (נגרות, תאורה מיוחדת וכו') ישורטט בהתאמה אישית,

וההזמנה תהייה מיוחדת לפי צבע/צורה/מידה, תוך שימת דגש ליצירתיות ומקוריות.

לצפיה בפרוייקטים >